Vispassages

De overheid heeft het nodig geacht visstrappen naast de stuwen te leggen. Ten einde de zalmstand “op te krikken”
zijn er zalmtrappen gerealiseerd en wij hebben een aantal perioden monitoring gedaan met medewerking van het Rivo Imares. Het bleek dat niet alleen de zalmachtigen gebruik maakten van de vistrappen maar dat er plusminus 40 soorten van de vistrap gebruik maken, ver boven alle verwachtingen in. Daarom kun je zien dat open gebieden van essentieel belang zijn voor goede vismigratie.

Als de stuwen dichtzitten bij lage rivierafvoer kan de vis gebruik maken van de naast de stuw gelegen vistrappen en dus verder trekken. Nu kunnen ze beter hun habitat bereiken. De zalm, de elft en de zeeforel dient Duitsland te bereiken om zo in de zijrivieren voor nakomelingen te zorgen.