Meten

Indien wij een bijzondere vissoort signaleren wordt deze gemeten en gefotografeerd. Deze gegevens worden opgestuurd naar Imares. Zodoende dragen wij bij aan kennisverrijking van de Nederlandse biologen.