Visgebieden

Visgebieden - Lek

De visgebieden die wij duurzaam beheren en bevissen zijn, o.a.: de Europoort, de Amer, de Nieuwe Merwede, de Beneden Merwede, de Biesbosch, de Lek, het Hollands Diep, de Derde Merwedehaven, de Linge, het Kanaal van Steenenhoek, De Oude Maas en de Bergse Maas.


Het hele Deltagebied met de door ons te bevissen rivieren in open verbinding, zodat er voldoende intrekmogelijkheden voor de diverse vissoorten voorhanden zijn. Ook de openstelling van het Main-Donaukanaal is goed merkbaar, waaronder wij weer nieuwe vissoorten kunnen begroeten, zoals de blauwneus, de roofblei en de Donaubrasem. Van de Donaubrasem vangen wij kleine exemplaren, hoogstwaarschijnlijk heeft de voortplanting in ons gebied reeds plaatsgevonden. Waaruit blijkt dat zij zich hier ook prima thuis voelen.