Zeldzame vissen

Zeldzame vissen. Momenteel zwemmen er in ons visgebied zo’n 37 vissoorten rond. Wij noemen er een paar: fint, grondel (3 soorten), steur, houting, zalm, meerval, rivierprik, zeeprik, sneep, zonnebaars, marene, koningsvoorn, kopvoorn en Donaubrasem.