Werkbezoek SGP

Op 28 augustus jl. hebben de heren R. Bisschop en J. Maljaars ons bedrijf bezocht. De heer Bisschop is de heer Dijkgraaf opgevolgd en kwam kennismaken met ons bedrijf. Na een korte rondleiding en uitstapje op het water hebben wij diverse bespreekpunten behandeld. Het was een fijn werkbezoek