Rechter zuivert ons bedrijf van blaam

Visserijbedrijf Klop is ten onrechte beschuldigd van illegale visserij in de Biesbosch. Ook heeft Staatsbosbeheer op basis van deze onjuiste beschuldiging de visrechten van ons visserijbedrijf ten onrechte ingetrokken. Staatsbosbeheer moet die visrechten aan ons teruggeven. Dit heeft de rechtbank te Utrecht beslist in een kort geding dat wij tegen Staatsbosbeheer aanhangig hebben moeten maken om de intrekking ongedaan te maken. De uitspraak is op 2 oktober bekendgemaakt.

Legaal

Ons visserijbedrijf werd op 22 februari 2019 door de regionale NVWA-inspecteur en een BOA van Staatsbosbeheer staande gehouden op de parkeerplaats bij de Spieringsluis in de Biesbosch. Daar was – zoals al tientallen jaren wordt gedaan – een hoeveelheid levende schubvis overgeladen in de transporttank van een afnemer voor uitzet elders. Daaronder was 330 kilo snoek en 20 kilo baars. Een gedeelte van deze snoek en baars was op de dag zelf in eigen water gevangen en over de weg naar de overlaadplaats gebracht. Een ander gedeelte van de “verhuisvis” was in de voorafgaande weken gevangen in meerdere viswateren waar wij het recht hebben op snoek en baars te vissen. Dit gedeelte was verzameld in de bunnen van de boot waarmee wij op 22 februari over het water naar de overlaadplaats voeren. Daarbij werd ook gevaren op het Gat van de Visschen waar niet mag worden gevist op snoek en baars. Ons visserijbedrijf vist daar niet op snoek en baars en de opsporingsambtenaren hebben dat ook op 22 februari niet vastgesteld.

Louter voorondersteld

Niettemin hebben de opsporingsambtenaren louter vanwege onze aanwezigheid op het Gat van de Visschen en vanwege een regel in de schriftelijke toestemming – zonder enig bewijs – voorondersteld dat wij daar illegaal op snoek en baars hebben gevist. Staatsbosbeheer heeft die veronderstelling overgenomen. Daarbij heeft Staatsbosbeheer het standpunt ingenomen dat het er niet toe doet of ons visserijbedrijf in werkelijkheid wel of niet op snoek en baars heeft gevist op het Gat van de Visschen. De rechtbank heeft dat standpunt verworpen. Volgens de rechtbank leidt het tot overheidswillekeur wanneer een bestuursorgaan kan beslissen dat een visserijbedrijf illegaal heeft gevist wanneer daarvoor geen bewijs is en het bedrijf in redelijkheid kan uitleggen dat de vissen (elders) legaal zijn gevangen. De rechtbank heeft Staatsbosbeheer gelast om onze visrechten in de Biesbosch binnen een week aan ons terug te geven. Inmiddels is dat gebeurd.

Onjuiste berichtgeving

Met de uitspraak is ook vastgesteld dat Staatsbosbeheer op 27 februari 2019 ten onrechte via haar website het bericht heeft gepubliceerd dat ons visserijbedrijf “is betrapt op het illegaal vangen van pootvis”. De NVWA had reeds een dag eerder wereldkundig gemaakt dat ons visserijbedrijf was “betrapt op vangen illegale pootvissen”. Deze onjuiste berichten, later overgenomen door andere media, hebben ons nodeloos in diskrediet gebracht.