Rapport wolhandkrab

In opdracht van de Verenigde Riviervissers Samen Sterk heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar gehalten dioxines en PCB's in wolhandkrab en aal uit het Beneden Rivierengebied. De resultaten uit het onderzoek worden middels twee verschillende rapporten gepubliceerd. Het rapport betreffende de wolhandkrab is thans openbaar. Het deelrapport aal zal over enige weken openbaar worden gemaakt