Pootaalonderzoek

Momenteel wordt er op 10 locaties in het Benedenrivierengebied op jonge aal en wolhandkrab gevist voor toxiologisch onderzoek. De periodes zijn:
14 mei - 4 juni
25 juni - 16 juli
24 september - 15 oktober

Wij vissen op 3 van de 10 locaties: Boven-Merwede, Nieuwe Merwede ter hoogte van de Kop van 't Land en Hollands Diep ter hoogte van de Moerdijkbrug. Dit doen wij met schietfuiken.

De visserij geschiedt op onderzoeksbasis dus er wordt alleen aal of wolhandkrab meegenomen die nodig is voor dit onderzoek