Overleg Sportvisserij

Afgelopen vrijdag 21 november jl. is er overleg geweest met het bestuur van Sportvisserij Zuid-West Nederland, een afvaardiging van het bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers en enkele beroepsvissers uit het Benedenrivierengebied waaronder ook ons bedrijf. Er is afgesproken om in de toekomst de communicatie en de samenwerking te verbeteren en tot een beter werkbare situatie te komen.