Monitoring zalmsteken

In verband met passieve monitoring mogen wij in opdracht van Imares evenals voorgaande jaren vissen met twee zalmsteken in de Lek, benedenstrooms van het sluizencomplex te Hagestein.

De periode waarin gevist wordt loopt van 30 september t/m 23 november. De monitoring geeft inzicht in trends en ontwikkelingen in de aantallen salmoniden die de rivieren in Nederland optrekken.

Wij lichten de zalmsteken zo’n driemaal per week, indien er salmoniden worden aangetroffen dan worden soort en lengte genoteerd. De gevangen vis wordt weer zo spoedig mogelijk in het water teruggezet. De andere aangetroffen diadrome soorten worden ook geregistreerd.