Nieuws

Rechter zuivert ons bedrijf van blaam

15 oktober 2019

Visserijbedrijf Klop is ten onrechte beschuldigd van illegale visserij in de Biesbosch. Ook heeft Staatsbosbeheer op basis van deze onjuiste beschuldiging de visrechten van ons visserijbedrijf ten onrechte ingetrokken. Staatsbosbeheer moet die visrechten aan ons teruggeven. Dit heeft de rechtbank te... >>> Lees meer

Werkbezoek SGP

28 augustus 2018

Op 28 augustus jl. hebben de heren R. Bisschop en J. Maljaars ons bedrijf bezocht. De heer Bisschop is de heer Dijkgraaf opgevolgd en kwam kennismaken met ons bedrijf. Na een korte rondleiding en uitstapje op het water hebben wij diverse bespreekpunten behandeld. Het was een fijn werkbezoek >>> Lees meer

Verwarring 1 april ontheffing

13 april 2018

Het ministerie van LNV heeft ons bedrijf bij besluit van 30 maart jl. op verzoek onzerzijds een kortdurende ontheffing verleend van het wettelijk schoontijdverbod om van 1 april tot 30 mei te vissen met de zegen. Over de ontheffing en het gebruik ervan zijn in verschillende media berichten verschene... >>> Lees meer

Werkbezoek NVWA

08 februari 2018

Dinsdag 23 januari jl. heeft de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de heer Drs. R.J.T. van Lint ons bedrijf met een bezoek vereerd. De heer Drs. G.A. Lam was daarbij ook aanwezig. Na een korte rondleiding en toelichting hebben wij een open en goed gesprek gehad met de...
>>> Lees meer

Werkbezoek Ministerie van Economische Zaken

28 september 2017

Donderdag 21 september jl. heeft een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken een werkbezoek gebracht aan ons bedrijf.
Directeur Generaal Marjolein Sonnema, Directeur DAD Lieke Hendrix, Henk Offringa, Frans van den Berg, Albert Jan Maat, de voorzitter van NetVISwerk, burgemeester Heijkoop,...
>>> Lees meer

Glasaal uitzet

13 april 2017

Glasaal uitzet Kanaal van Steenenhoek 7 april jl.

Via gezamenlijke inkoop door belangenorganisatie NetVISwerk hebben wij medio maart jl. 10 kg glasaal aangekocht, dit zijn 35.000 stuks.

Afgelopen vrijdag 7 april was het zover de glasaaltjes konden opgehaald worden. Die middag is de glasaal door ons ... >>> Lees meer

Werkbezoek Jacco Geurts

24 november 2016

Op 7 november jl. heeft de heer Jacco Geurts ons met een werkbezoek vereerd. Naast Jacco Geurts waren aanwezig de heren Arie Slob, CDA consulent en initiatiefnemer, Maurits de Haan, Statenlid Zuid-Holland, fractie CDA, Wim de Ruiter, CDA fractievoorzitter Hardinxveld, Benhard van Houwelingen, wethou...
>>> Lees meer

Gouddonaubrasem

21 april 2016


Deze prachtige vis hebben wij tijdens de visserij in het Benedenrivierengebied aangetroffen. >>> Lees meer

Winnaar Publieksprijs Ondernemer van het jaar

29 september 2015

Tijdens het Business Event Alblasserwaard hebben wij de Publieksprijs voor Ondernemer van het jaar 2015 gewonnen.

Wij zijn erg trots op deze mooie prijs.

>>> Lees meer

Bijzondere vangst

09 juli 2015

Deze prachtige zalm hebben wij aangetroffen in één van de gewaarmerkte onderzoeksfuiken op de Lek bij Hagestein.

Wij werken samen met IMARES in het kader van een monitorings- en onderzoeksprogramma voor de KRW in opdracht van Rijkswaterstaat.
Na het nemen van de foto is deze prachtige vis weer vrijge... >>> Lees meer

Pilot wolhandkrab

20 januari 2015

Pilot wolhandkrabvisserij schoon wit vlees uit het gesloten gebied.

Vanaf 12 mei tot 5 juni a.s. zal er door ons bedrijf een pilot uitgevoerd worden t.b.v. het vangen van wolhandkrab in het gesloten gebied. De pilot wordt uitgevoerd om te onderzoeken of gedeelde wolhandkrab verwerkt kan worden tot ee... >>> Lees meer

Overleg Sportvisserij

27 november 2014

Afgelopen vrijdag 21 november jl. is er overleg geweest met het bestuur van Sportvisserij Zuid-West Nederland, een afvaardiging van het bestuur van de Combinatie van Beroepsvissers en enkele beroepsvissers uit het Benedenrivierengebied waaronder ook ons bedrijf. Er is afgesproken om in de toekomst d... >>> Lees meer

Werkbezoek Bosman

11 september 2014

Op donderdag 28 augustus jl. zijn de heren A. Bosman (VVD) en zijn beleidsmedewerker de heer M. Patelski bij ons bedrijf op werkbezoek geweest. Bosman heeft in zijn portefeuille o.a. visserij en zoals verwoord door de heer Bosman is de VVD voor ondernemers en zeker ook voor innovatie. Wij hebben een... >>> Lees meer

8e editie TLO race 17 mei

15 mei 2014

De achtste editie van de Teer-Lijnolie en Ouwe klare race (TLO-race) vond plaats op zaterdag 17 mei 2014. De race werd georganiseerd door Visserij en Cultuurhistorisch museum Woudrichem. Het was voor ons een grote eer om deze mooie vloot te mogen ontvangen op ons bedrijf!

Het gehele programma luidde ...
>>> Lees meer

Eindrapport pootaal

23 januari 2014

Eindrapport VU Amsterdam pootaalproject Benedenrivieren.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Verenigde Riviervissers Samen Sterk in het Benedenrivierengebied als onderdeel van een project in het kader van Programma Innovatie in de Visketen (VIP, Min. EZ) en is gericht op de haalbaarheid e... >>> Lees meer

Rapport wolhandkrab

28 november 2013

In opdracht van de Verenigde Riviervissers Samen Sterk heeft de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar gehalten dioxines en PCB's in wolhandkrab en aal uit het Beneden Rivierengebied. De resultaten uit het onderzoek worden middels twee verschillende rapporten gepubliceerd. Het ra... >>> Lees meer

Bijzondere vangst(2)

31 oktober 2013

Bij het lichten van de zalmsteek vrijdag 25 oktober jl. troffen wij naast enkele prachtige zalmen onderstaande bijzondere kwabaal. >>> Lees meer

Monitoring zalmsteken

25 oktober 2013

In verband met passieve monitoring mogen wij in opdracht van Imares evenals voorgaande jaren vissen met twee zalmsteken in de Lek, benedenstrooms van het sluizencomplex te Hagestein.

De periode waarin gevist wordt loopt van 30 september t/m 23 november. De monitoring geeft inzicht in trends en ontwi... >>> Lees meer

Werkbezoek Dijkgraaf

14 maart 2013

Prof. Dr. Jacob de Boer geeft presentatie tijdens werkbezoek.


Op 21 januari jl. hebben de heren Prof. Dr. Elbert Dijkgraaf en Hans Maljaars van de SGP een werkbezoek afgelegd bij ons bedrijf. Prof. Dr. Jacob de Boer, directeur IVM VU heeft een indrukwekkende presentatie gegeven. De wolhandkrab is ui... >>> Lees meer

Exclusieve vangsten

14 maart 2013

Exclusieve vangsten tijdens de winter 2012/2013.

Wij hebben enkele bijzondere vissoorten gespot tijdens de visserij de afgelopen winter, o.a. de steur, marene en op onderstaande foto's ziet u een kopvoorn, een sneep en een koningsvoorn. >>> Lees meer

Uitzet schieralen

22 november 2012

Tussen 3 oktober en 22 november jl. is er ca. 1.000 kilo schieraal uitgezet naar het vrije buitenwater waar de alen geen barrières meer tegenkomen op weg naar zee waar ze zich voort gaan planten. Mede dankzij Stichting DUPAN is dit gerealiseerd. Op de 1e foto ziet u William Swinkels en Jaap Geleijns... >>> Lees meer

Winterbeelden

21 november 2012

Op onderstaande foto's ziet u wat mooie sfeerbeelden van de winter van 2011/2012. >>> Lees meer

werkbezoek Lutz Jacobi

06 november 2012

Vrijdag 26 oktober jl. heeft Lutz Jacobi samen met o.a. Jan Schuurman Hess, Niek Verkaik en Teus Sluimer ons bedrijf met een bezoek vereerd.

Diverse onderwerpen zijn langsgekomen en door middel van een kleine presentatie en wat filmmateriaal zijn onze huidige projecten getoond. Ook is uitvoerig gesp... >>> Lees meer

Monitoring schieraal

20 september 2012

In de periode september t/m november 2012 worden op een 7-tal locaties in de Nederlandse binnenwateren de (schier)aalvangsten per locatie geregistreerd. Het doel van dit monitoringsprogramma is om een indruk te krijgen in hoeveelheden intrekkende (vanuit België en Duitsland) en uittrekkende schieraa... >>> Lees meer

Fa. Klop vangt fietsen

05 juli 2012

Op 25 juni jl. gingen wij fuiken lichten in het Kanaal van Steenenhoek ter hoogte van de Huibjesbrug. Met een klein dregje haalden we de fuiken op. Maar er zat deze keer wat anders aan, een fiets. In totaal dregden wij elf fietsen op. 1 fiets lag er nog maar net in, de overige 10 waren al groen, ond... >>> Lees meer

Pootaalonderzoek

15 mei 2012

Momenteel wordt er op 10 locaties in het Benedenrivierengebied op jonge aal en wolhandkrab gevist voor toxiologisch onderzoek. De periodes zijn:
14 mei - 4 juni
25 juni - 16 juli
24 september - 15 oktober

Wij vissen op 3 van de 10 locaties: Boven-Merwede, Nieuwe Merwede ter hoogte van de Kop van 't Land... >>> Lees meer