Vispassages

Vele jaren hebben wij de monitoring van de optrek van de zalm bij de Stuw van Hagestein op de Lek gedaan. In het voorjaar 6 weken en in het najaar ook 6 weken met behulp van zalmsteken, dit zijn speciale grofmazige fuiken die in het verleden werden gebruikt voor de zalmvisserij. Wij monitoren de optrek op de Nieuwe Waterweg bij de Hoek van Holland.